Nguồn:  Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Ôn luyện Vật lí 12

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Dao động cơ

1 bài học

Ôn tập Chương

32:41

Sóng ánh sáng

2 bài học

Tia hồng ngoại và tia tử ngoại

34:22

Tia X

23:54

Lượng tử ánh sáng

3 bài học

Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng

37:07

Hiện tượng quang điện trong

26:48

Mẫu nguyên tử Bo

35:12

Hạt nhân nguyên tử

4 bài học

Tính chất và cấu tạo hạt nhân

29:42

Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân (Tiết 1)

32:35

Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân (Tiết 2)

23:21

Phóng xạ

29:04

VitanEdu

Khóa học liên quan