Nguồn:  Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Ôn luyện Vật lí 11

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Từ trường

4 bài học

Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt (Tiết 1)

29:44

Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt (Tiết 2)

31:33

Lực Lo-ren-xơ (Tiết 1)

28:18

Lực Lo-ren-xơ (Tiết 2)

29:57

Cảm ứng điện từ

5 bài học

Từ thông. Cảm ứng điện từ (Tiết 1)

23:12

Từ thông. Cảm ứng điện từ (Tiết 2)

25:17

Từ thông. Cảm ứng điện từ (Tiết 3)

30:18

Suất điện động cảm ứng (Tiết 1)

28:22

Suất điện động cảm ứng (Tiết 2)

30:38

Khúc xạ ánh sáng

1 bài học

Khúc xạ ánh sáng. Phản xạ ánh sáng toàn phần

30:40

Mắt. Các dụng cụ quang

8 bài học

Thấu kính mỏng (Tiết 1)

27:04

Thấu kính mỏng (Tiết 2)

30:20

Giải bài toán về hệ thấu kính (Tiết 1)

30:55

Giải bài toán về hệ thấu kính (Tiết 2)

31:02

Mắt (Tiết 1)

26:56

Mắt (Tiết 2)

25:57

Kính lúp

28:03

Kính hiển vi - Kính thiên văn

26:41

VitanEdu

Khóa học liên quan

VitanEdu

Khóa học Chinh phục Vật lí 11

500.000 đ

+ 1 người đã học

VitanEdu

Khóa học Bổ trợ kiến thức Vật lí 11

Miễn phí

+ 3049 người đã học