V i t a n L e a r n
H c
Nguồn:  Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Ôn luyện Vật lí 11

Xem chi tiết Rút gọn

Nội dung khóa học

Từ trường

4 bài học

Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt (Tiết 1)

29:44

Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt (Tiết 2)

31:33

Lực Lo-ren-xơ (Tiết 1)

28:18

Lực Lo-ren-xơ (Tiết 2)

29:57

Cảm ứng điện từ

5 bài học

Từ thông. Cảm ứng điện từ (Tiết 1)

23:12

Từ thông. Cảm ứng điện từ (Tiết 2)

25:17

Từ thông. Cảm ứng điện từ (Tiết 3)

30:18

Suất điện động cảm ứng (Tiết 1)

28:22

Suất điện động cảm ứng (Tiết 2)

30:38

Khúc xạ ánh sáng

1 bài học

Khúc xạ ánh sáng. Phản xạ ánh sáng toàn phần

30:40

Mắt. Các dụng cụ quang

8 bài học

Thấu kính mỏng (Tiết 1)

27:04

Thấu kính mỏng (Tiết 2)

30:20

Giải bài toán về hệ thấu kính (Tiết 1)

30:55

Giải bài toán về hệ thấu kính (Tiết 2)

31:02

Mắt (Tiết 1)

26:56

Mắt (Tiết 2)

25:57

Kính lúp

28:03

Kính hiển vi - Kính thiên văn

26:41

VitanEdu

Khóa học liên quan