V i t a n L e a r n
H c
Nguồn:  Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Ôn luyện Vật lí 10

Xem chi tiết Rút gọn

Nội dung khóa học

Các định luật bảo toàn

7 bài học

Động năng

26:02

Động năng (tiếp theo)

29:06

Thế năng (Tiết 1)

27:30

Thế năng (Tiết 2)

30:12

Cơ năng (Tiết 1)

27:42

Cơ năng (Tiết 2)

31:02

Cơ năng (Tiết 3)

31:32

Chất khí

3 bài học

Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí

32:47

Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ôt

25:45

Ôn tập Chất khí

31:10

Cơ sở của nhiệt động lực học

3 bài học

Nội năng và sự biến thiên nội năng

30:50

Các nguyên lí của nhiệt động lực học (Tiết 1)

27:00

Các nguyên lí của nhiệt động lực học (Tiết 2)

30:49

Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể

4 bài học

Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình

28:35

Sự nở vì nhiệt của vật rắn

23:35

Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng

27:34

Ôn tập Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể

27:42

VitanEdu

Khóa học liên quan