Nguồn:  CÔ THU
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Ôn luyện Toán 3 sách Cánh diều (Chương trình mới)

Nội dung khóa học

Phần 1: Bảng nhân, bảng chia

9 bài học

Bài 1: Ôn tập về các số trong phạm vi 1000

14:19

Bài 2: Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000

14:48

Bài 3: Ôn tập về hình học và đo lường

15:59

Bài 4: Mi-li-mét

13:46

Bài 5: Ôn tập về phép nhân, bảng nhân 2, bảng nhân 5

10:01

Bài 6: Bảng nhân 3

21:54

Bài 7: Bảng nhân 4

19:51

Bài 8: Bảng nhân 6

17:31

Bài 9: Gấp một số lên một số lần

13:14

VitanEdu