Nguồn:  Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Ôn luyện Toán 12

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Ứng dụng đạo hàm đề khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

5 bài học

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (tiết 1)

29:45

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (tiết 2)

28:28

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (tiết 3)

28:11

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (tiết 4)

30:11

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (tiết 5)

30:14

Hàm số lũy thừa - Hàm số mũ và hàm số logarit

2 bài học

Ôn tập chương (tiết 1)

29:17

Ôn tập chương (tiết 2)

30:15

Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng

9 bài học

Tích phân (tiết 1)

24:44

Tích phân (tiết 2)

31:13

Tích phân (tiết 3)

30:12

Ứng dụng của tích phân trong hình học (tiết 1)

28:25

Ứng dụng của tích phân trong hình học (tiết 2)

41:06

Ôn tập chương (tiết 1)

31:14

Ôn tập chương (tiết 2)

30:50

Ôn tập chương (tiết 3)

30:26

Ôn tập chương (tiết 4)

27:33

Số phức

5 bài học

Số phức (tiết 1)

32:21

Số phức (tiết 2)

28:29

Số phức (tiết 3)

27:10

Ôn tập chương (tiết 1)

29:26

Ôn tập chương (tiết 2)

30:30

Khối đa diện

3 bài học

Ôn tập chương (tiết 1)

28:29

Ôn tập chương (tiết 2)

29:13

Ôn tập chương (tiết 3)

29:44

Mặt nón - Mặt trụ - Mặt cầu

2 bài học

Ôn tập chương (tiết 1)

29:45

Ôn tập chương (tiết 2)

26:50

Phương pháp tọa độ trong không gian

10 bài học

Phương trình mặt phẳng (tiết 1)

25:25

Phương trình mặt phẳng (tiết 2)

27:17

Phương trình mặt phẳng (tiết 3)

29:03

Phương trình đường thẳng trong không gian (tiết 1)

24:28

Phương trình đường thẳng trong không gian (tiết 2)

32:14

Phương trình đường thẳng trong không gian (tiết 3)

47:57

Ôn tập chương (tiết 1)

32:19

Ôn tập chương (tiết 2)

30:02

Ôn tập chương (tiết 3)

30:51

Ôn tập chương (tiết 4)

30:25

VitanEdu

Khóa học liên quan

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Toán 12

+ 2599 người đã học

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Toán 12

+ 2603 người đã học

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Toán 12

+ 2597 người đã học