Nguồn:  Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Ôn luyện Toán 12

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

3 bài học

Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

47:05

Cực trị của hàm số

44:59

Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

38:37

Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng

4 bài học

Tích phân

51:14

Ứng dụng của tích phân trong hình học

01:14:18

Ôn tập Chương (Tiết 1)

45:43

Ôn tập Chương (Tiết 2)

43:04

Số phức

2 bài học

Số phức (Tiết 1)

46:30

Số phức (Tiết 2)

46:35

Khối đa diện

2 bài học

Khái niệm về thể tích của khối đa diện

46:27

Ôn tập Chương

56:22

Mặt nón- Mặt trụ - Mặt cầu

1 bài học

Khái niệm về mặt tròn xoay

44:20

Phương pháp tọa độ trong không gian

5 bài học

Phương trình mặt phẳng (Tiết 1)

39:39

Phương trình mặt phẳng (Tiết 2)

42:04

Phương trình đường thẳng trong không gian (Tiết 1)

47:42

Phương trình đường thẳng trong không gian (Tiết 2)

49:16

Ôn tập Chương

46:41

VitanEdu

Khóa học liên quan

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Toán 12

+ 2053 người đã học

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Toán 12

+ 2041 người đã học

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Toán 12

+ 2045 người đã học