Nguồn:  Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Ôn luyện Toán 12

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

GIẢI TÍCH

Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng

1 bài học

Ôn tập chương III

26:58

Số phức

7 bài học

Số phức

25:47

Cộng, trừ và nhân số phức (Tiết 1)

32:50

Cộng, trừ và nhân số phức (Tiết 2)

26:41

Phép chia số phức

28:09

Phương trình bậc hai với hệ số thực (Tiết 1)

33:58

Phương trình bậc hai với hệ số thực (Tiết 2)

26:33

Ôn tập chương 4

25:34

Phương pháp tọa độ trong không gian

6 bài học

Phương trình đường thẳng trong không gian (Tiết 1)

35:31

Phương trình đường thẳng trong không gian (Tiết 2)

29:09

Phương trình mặt phẳng

25:45

Luyện tập: Phương trình mặt phẳng (Tiết 1)

32:59

Luyện tập: Phương trình mặt phẳng (Tiết 2)

32:27

Luyện tập: Phương trình mặt phẳng (Tiết 3)

27:30

HÌNH HỌC

VitanEdu

Khóa học liên quan

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Toán 12

+ 2611 người đã học

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Toán 12

+ 2599 người đã học

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Toán 12

+ 2597 người đã học