Nguồn:  Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Ôn luyện Toán 12

Nội dung khóa học

GIẢI TÍCH

Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng

5 bài học

Ứng dụng của tích phân trong hình học (Tiết 1)

32:51

Ứng dụng của tích phân trong hình học (Tiết 2)

29:31

Ứng dụng của tích phân trong hình học (Tiết 3)

34:05

Ôn tập chương 3 (Tiết 1)

41:54

Ôn tập chương 3 (Tiết 2)

33:04

Số phức

2 bài học

Số phức

33:04

Cộng, trừ và nhân số phức

34:16

Phương pháp tọa độ trong không gian

8 bài học

Phương trình mặt phẳng (Tiết 1)

22:01

Phương trình mặt phẳng (Tiết 2)

31:39

Phương trình mặt phẳng (Tiết 3)

28:30

Phương trình mặt phẳng (Tiết 4)

31:31

Phương trình mặt phẳng (Tiết 5)

26:26

Phương trình đường thẳng trong không gian (Tiết 1)

29:30

Phương trình đường thẳng trong không gian (Tiết 2)

29:12

Phương trình đường thẳng trong không gian (Tiết 3)

25:34

HÌNH hỌC

VitanEdu

Khóa học liên quan

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Toán 12

+ 2053 người đã học

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Toán 12

+ 2045 người đã học

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Toán 12

+ 2039 người đã học