Nguồn:  Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Ôn luyện Toán 11

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Giới hạn

9 bài học

Giới hạn của dãy số (Tiết 1)

25:14

Giới hạn của dãy số (Tiết 2)

25:28

Giới hạn của dãy số (Tiết 3)

29:08

Giới hạn của hàm số (Tiết 1)

29:56

Giới hạn của hàm số (Tiết 2)

32:08

Giới hạn của hàm số (Tiết 3)

30:58

Hàm số liên tục (Tiết 1)

28:44

Hàm số liên tục (Tiết 2)

32:58

Ôn tập chương

32:12

Đạo hàm

4 bài học

Quy tắc tính đạo hàm (Tiết 1)

27:13

Quy tắc tính đạo hàm (Tiết 2)

26:50

Đạo hàm của hàm số lượng giác (Tiết 1)

31:39

Đạo hàm của hàm số lượng giác (Tiết 2)

30:24

Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

6 bài học

Hai mặt phẳng vuông góc (Tiết 1)

28:17

Hai mặt phẳng vuông góc (Tiết 2)

30:05

Hai mặt phẳng vuông góc (Tiết 3)

30:54

Khoảng cách (Tiết 1)

33:13

Khoảng cách (Tiết 2)

29:02

Khoảng cách (Tiết 3)

31:02

VitanEdu

Khóa học liên quan

VitanEdu

Khóa học Bổ trợ kiến thức Ngữ văn 11

Miễn phí

+ 3052 người đã học

VitanEdu

Khóa học Bổ trợ kiến thức Toán 11

Miễn phí

+ 3050 người đã học