Nguồn:  Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Ôn luyện Toán 10

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Bất đẳng thức và bất phương trình

7 bài học

Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

32:44

Bất phương trình bậc nhất hai ẩn (tiếp theo)

32:00

Dấu của tam thức bậc hai (Tiết 1)

32:03

Dấu của tam thức bậc hai (Tiết 2)

32:12

Dấu của tam thức bậc hai (Tiết 3)

32:42

Dấu của tam thức bậc hai (Tiết 4)

32:40

Ôn tập chương

30:48

Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

9 bài học

Cung và góc lượng giác (Tiết 1)

29:24

Cung và góc lượng giác (Tiết 2)

26:35

Giá trị lượng giác của một cung (Tiết 1)

28:48

Giá trị lượng giác của một cung (Tiết 2)

29:43

Giá trị lượng giác của một cung (Tiết 3)

30:13

Công thức lượng giác (Tiết 1)

30:30

Công thức lượng giác (Tiết 2)

30:05

Công thức lượng giác (Tiết 3)

30:22

Công thức lượng giác (Tiết 4)

28:37

Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

12 bài học

Phương trình đường thẳng (Tiết 1)

26:55

Phương trình đường thẳng (Tiết 2)

27:57

Phương trình đường thẳng (Tiết 3)

32:16

Phương trình đường thẳng (Tiết 4)

25:10

Phương trình đường thẳng (Tiết 5)

33:11

Phương trình đường thẳng (Tiết 6)

32:10

Phương trình đường tròn (Tiết 1)

27:20

Phương trình đường tròn (Tiết 2)

29:20

Phương trình đường elip (Tiết 1)

27:33

Phương trình đường elip (tiết 2)

27:02

Ôn tập chương

31:55

Ôn tập cuối năm

30:54

VitanEdu

Khóa học liên quan