Nguồn:  Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Ôn luyện Sinh học 12

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Di truyền học người

1 bài học

Ôn tập phần di truyền học

23:12

Cá thể và quần thể sinh vật

4 bài học

Môi trường sống và các nhân tố sinh thái

22:12

Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể

30:45

Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (Tiết 1)

24:30

Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (Tiết 2)

26:31

Quần xã sinh vật

1 bài học

Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã

35:18

Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường

4 bài học

Hệ sinh thái

29:51

Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái

30:24

Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển

30:49

Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái

30:35

VitanEdu

Khóa học liên quan

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Sinh học 12

Miễn phí

+ 2979 người đã học

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Sinh học 12

Miễn phí

+ 2976 người đã học

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Sinh học 12

Miễn phí

+ 2976 người đã học

VitanEdu

Khóa học Bổ trợ kiến thức Sinh học 12

Miễn phí

+ 2980 người đã học