Nguồn:  Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Ôn luyện Ngữ văn 12

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung

Chương trình học

31 bài học

Chiếc thuyền ngoài xa (tiết 1)

25:25

Chiếc thuyền ngoài xa (tiết 2)

24:15

Chiếc thuyền ngoài xa (tiết 3)

32:23

Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi (tiết 1)

30:20

Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi (tiết 2)

31:08

Số phận con người (tiết 1)

27:53

Số phận con người (tiết 2)

29:18

Ông già và biển cả

28:10

Phong cách ngôn ngữ hành chính

30:03

Ôn tập phần làm văn

30:16

Giá trị văn học

30:58

Tổng kết phần tiếng việt

29:48

Ôn tập phần văn học

30:35

Tuyên ngôn độc lập (tiết 1)

27:00

Tuyên ngôn độc lập (tiết 2)

29:41

Tuyên ngôn độc lập (tiết 3)

30:46

Việt Bắc (tiết 1)

29:49

Việt Bắc (tiết 2)

30:02

Đất Nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng)

27:30

Vợ nhặt (tiết 1)

24:37

Vợ nhặt (tiết 2)

34:55

Vợ nhặt (tiết 3)

29:44

Diễn đạt trong văn nghị luận

29:29

Hồn Trương Ba - Da hàng thịt (tiết 1)

32:56

Hồn Trương Ba - Da hàng thịt (tiết 2)

32:20

Hồn Trương Ba - Da hàng thịt (tiết 3)

05:33:27

Những đứa con trong gia đình (tiết 1)

24:36

Những đứa con trong gia đình (tiết 2)

29:50

Những đứa con trong gia đình (tiết 3)

28:59

Rừng xà nu (tiết 1)

27:04

Rừng xà nu (tiết 2)

29:45

VitanEdu

Khóa học liên quan