Nguồn:  Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Ôn luyện Ngữ văn 12

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Chương trình học

13 bài học

Viết bài văn số 1: Nghị luận xã hội (tiết 1)

24:51

Viết bài văn số 1: Nghị luận xã hội (tiết 2)

26:30

Viết bài văn số 1: Nghị luận xã hội (tiết 3)

26:21

Nghị luận về nhân vật trong tác phẩm truyện

47:08

Nghị luận về nhân vật trong tác phẩm truyện (tiếp theo)

56:28

Nghị luận về tình huống truyện

39:00

Nghị luận về tình huống truyện (tiếp theo)

30:03

Ôn tập phần Văn học

54:51

Ôn tập phần Văn học (tiếp theo)

42:56

Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

39:58

Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ (tiếp theo)

41:19

Chiếc thuyền ngoài xa

28:03

Chiếc thuyền ngoài xa (tiếp theo)

35:51

VitanEdu

Khóa học liên quan