Nguồn:  Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Ôn luyện Ngữ văn 12

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung

Chương trình học

14 bài học

Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945

23:46

Chiếc thuyền ngoài xa (Tiết 1)

27:34

Chiếc thuyền ngoài xa (Tiết 2)

30:19

Chiếc thuyền ngoài xa (Tiết 3)

35:14

Số phận con người (Tiết 1)

31:34

Số phận con người (Tiết 2)

33:05

Ông già và biển cả (trích)

36:50

Hồn Trương Ba, da hàng thịt

32:02

Phong cách ngôn ngữ hành chính

32:02

Tổng kết Tiếng Việt: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

25:12

Ôn tập phần làm văn

30:20

Giá trị văn học và tiếp nhận văn học (Tiết 1)

31:11

Giá trị văn học và tiếp nhận văn học (Tiết 2)

30:38

Ôn tập phần Văn học

31:11

VitanEdu

Khóa học liên quan