Nguồn:  Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Ôn luyện Ngữ văn 12

Nội dung khóa học

Chương trình học

13 bài học

Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học

39:29

Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi

38:55

Rừng xà nu (Tiết 2)

28:10

Những đứa con trong gia đình (Tiết 2)

29:53

Chiếc thuyền ngoài xa (Tiết 1)

27:06

Chiếc thuyền ngoài xa (Tiết 2)

37:30

Thuốc (Tiết 1)

34:21

Thuốc (Tiết 2)

30:42

Số phận con người (trích) (Tiết 1)

30:44

Số phận con người (trích) (Tiết 2)

36:29

Ông già và biển cả (trích)

36:12

Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích)

35:01

Giá trị văn học và tiếp nhận văn học

37:15

VitanEdu

Khóa học liên quan