Nguồn:  Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Ôn luyện Ngữ văn 10

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Chương trình học

20 bài học

Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu văn bản (Tiết 1)

29:15

Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu văn bản (Tiết 2)

28:08

Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu văn bản (Tiết 3)

31:21

Hiền tài là nguyên khí quốc gia

25:00

Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (Tiết 1)

31:25

Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (Tiết 2)

31:53

Hồi trống cổ thành (Tiết 1)

33:08

Hồi trống cổ thành (Tiết 2)

34:44

Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (Tiết 1)

31:43

Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (Tiết 2)

31:10

Lập dàn ý bài văn nghị luận

31:39

Truyện Kiều - Phần 1: Tác giả Nguyễn Du

29:37

Tư tưởng nhân đạo của Nguyễn Du (Tiết 1)

Tư tưởng nhân đạo của Nguyễn Du (Tiết 2)

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

30:47

Truyện Kiều - Phần 2: Trao duyên

34:43

Truyện Kiều - Phần 2: Trao duyên

33:25

Chí khí anh hùng (trích Truyện Kiều)

32:12

Văn bản văn học

32:14

Nội dung và hình thức của văn bản văn học

32:37

VitanEdu

Khóa học liên quan