Nguồn:  Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Ôn luyện Hóa học 12

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Este - Lipit

1 bài học

Luyện tập: Este và chất béo

31:01

Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ và nhôm

5 bài học

Nhôm và hợp chất của nhôm (Tiết 1)

21:00

Nhôm và hợp chất của nhôm (Tiết 2)

24:39

Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng

25:24

Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm (Tiết 1)

24:52

Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm (Tiết 2)

30:37

Sắt và một số kim loại quan trọng

5 bài học

Sắt

33:15

Hợp chất của sắt

23:05

Hợp kim của sắt

26:55

Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt (Tiết 1)

28:52

Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt (Tiết 2)

24:48

Phân biệt một số chất vô cơ

1 bài học

Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ

29:16

Hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

3 bài học

Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế

28:14

Hóa học và vấn đề xã hội

28:14

Hóa học và vấn đề môi trường

28:14

VitanEdu

Khóa học liên quan

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Hóa học 12

Miễn phí

+ 2979 người đã học

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Hóa học 12

Miễn phí

+ 2975 người đã học

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Hóa học 12

Miễn phí

+ 2975 người đã học

VitanEdu

Khóa học Bổ trợ kiến thức Hóa học 12

Miễn phí

+ 2982 người đã học