Nguồn:  Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Ôn luyện Hóa học 12

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Amin, Amino, Axit và Protein

3 bài học

Amin

01:00:41

Amino axit

01:00:02

Peptit và protein

54:16

Đại cương về kim loại

1 bài học

Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại

01:58:51

Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ và nhôm

2 bài học

Nhôm và hợp chất của nhôm (Tiết 1)

36:12

Nhôm và hợp chất của nhôm (Tiết 2)

01:03:22

Sắt và một số kim loại quan trọng

2 bài học

Sắt và hợp chất của sắt

01:08:22

Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt

40:47

VitanEdu

Khóa học liên quan

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Hóa học 12

Miễn phí

+ 2977 người đã học

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Hóa học 12

Miễn phí

+ 2979 người đã học

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Hóa học 12

Miễn phí

+ 2975 người đã học

VitanEdu

Khóa học Bổ trợ kiến thức Hóa học 12

Miễn phí

+ 2982 người đã học