Nguồn:  Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Ôn luyện Hóa học 12

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Đại cương về kim loại

1 bài học

Ôn tập Chương

30:18

Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ và nhôm

1 bài học

Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

33:37

Sắt và một số kim loại quan trọng

2 bài học

Hợp chất của sắt (Tiết 1)

30:12

Hợp chất của sắt (Tiết 2)

28:29

Phân biệt một số chất vô cơ

3 bài học

Nhận biết một số ion trong dung dịch

31:35

Luyện tập. Nhận biết một số chất vô cơ

30:34

Nhận biết một số chất khí

32:35

Hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

2 bài học

Hóa học và vấn đề xã hội

25:55

Hóa học và vấn đề môi trường

VitanEdu

Khóa học liên quan

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Hóa học 12

Miễn phí

+ 2977 người đã học

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Hóa học 12

Miễn phí

+ 2979 người đã học

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Hóa học 12

Miễn phí

+ 2975 người đã học

VitanEdu

Khóa học Bổ trợ kiến thức Hóa học 12

Miễn phí

+ 2982 người đã học