Nguồn:  Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Ôn luyện Hóa học 12

Nội dung khóa học

Este - Lipit

3 bài học

Este, lipit (Tiết 1)

29:40

Este, lipit (Tiết 2)

32:15

Este, lipit (Tiết 3)

34:59

Cacbohidrat

3 bài học

Ôn tập Cacbohidrat (Tiết 1)

25:42

Ôn tập Cacbohidrat (Tiết 2)

22:54

Ôn tập Cacbohidrat (Tiết 3)

25:10

Amin, Amino, Axit và Protein

3 bài học

Amin, Amino, Axit và Protein (Tiết 1)

41:32

Amin, Amino, Axit và Protein (Tiết 2)

34:18

Amin, Amino, Axit và Protein (Tiết 3)

37:39

Polime và vật liệu Polime

1 bài học

Luyện tập: Polime và vật liệu polime

35:12

Đại cương về kim loại

4 bài học

Đại cương về kim loại (Tiết 1)

37:33

Đại cương về kim loại (Tiết 2)

29:15

Đại cương về kim loại (tiết 3)

35:24

Đại cương về kim loại (Tiết 4)

37:42

Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ và nhôm

5 bài học

Kim loại kiềm, kiềm thổ và hợp chất của chúng

20:17

Nhôm và hợp chất của nhôm (Tiết 1)

20:43

Nhôm và hợp chất của nhôm (Tiết 2)

20:17

Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng

20:17

Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm

25:43

Sắt và một số kim loại quan trọng

2 bài học

Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt

30:31

Luyện tập: Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng

30:20

Phân biệt một số chất vô cơ

3 bài học

Nhận biết một số ion trong dung dịch

19:14

Nhận biết một số chất khí

26:56

Luyện tập. Nhận biết một số chất vô cơ

31:56

VitanEdu

Khóa học liên quan

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Hóa học 12

Miễn phí

+ 2977 người đã học

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Hóa học 12

Miễn phí

+ 2975 người đã học

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Hóa học 12

Miễn phí

+ 2975 người đã học

VitanEdu

Khóa học Bổ trợ kiến thức Hóa học 12

Miễn phí

+ 2982 người đã học