Nguồn:  Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Ôn luyện Địa lí 12

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Vị trí địa lí và lịch sử phát triển lãnh thổ

1 bài học

Ôn tập chương

30:11

Địa lí cách ngành kinh tế

8 bài học

Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp

26:36

Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc

31:37

Vấn đề phát triển thương mại và du lịch

27:46

Vấn đề phát triển nông nghiệp

30:17

Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp

30:24

Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

28:13

Cơ cấu ngành công nghiệp

27:33

Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm

26:40

Địa lí các vùng kinh tế

7 bài học

Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng

32:01

Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ

24:40

Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ

28:19

Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên

28:52

Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu của Đông Nam Bộ

27:26

Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long

31:19

Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo

29:47

VitanEdu

Khóa học liên quan