Nguồn:  Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Ôn luyện Địa lí 12

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Địa lí các ngành kinh tế

2 bài học

Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc

28:54

Vấn đề phát triển thương mại và du lịch

25:47

Địa lí các vùng kinh tế

7 bài học

Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ

29:22

Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ

27:28

Vấn đề phát triển kinh tế- xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ

27:44

Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên

22:58

Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu của Đông Nam Bộ

28:31

Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long

24:39

Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo

25:53

VitanEdu

Khóa học liên quan

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Địa lí 12

Miễn phí

+ 2983 người đã học

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Địa lí 12

Miễn phí

+ 2979 người đã học

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Địa lí 12

Miễn phí

+ 2975 người đã học

VitanEdu

Khóa học Bổ trợ kiến thức Địa lí 12

Miễn phí

+ 2977 người đã học