Nguồn:  Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Ôn luyện Địa lí 12

Nội dung

Vị trí địa lí và lịch sử phát triển lãnh thổ

1 bài học

Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ

40:10

Đặc điểm chung của tự nhiên

3 bài học

Đất nước nhiều đồi núi

28:42

Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

35:36

Thiên nhiên phân hóa đa dạng

36:36

Địa lí các ngành kinh tế

8 bài học

Vấn đề phát triển nông nghiệp

27:47

Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp

25:20

Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

32:54

Cơ cấu ngành công nghiệp

36:56

Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm

38:05

Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp

27:14

Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc

37:15

Vấn đề phát triển thương mại và du lịch

29:07

Địa lí các vùng kinh tế

9 bài học

Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ (Tiết 1)

32:41

Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ (Tiết 2)

39:15

Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng

33:01

Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ

32:45

Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ

35:05

Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên

28:53

Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu của Đông Nam Bộ (Tiết 1)

39:39

Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu của Đông Nam Bộ (Tiết 2)

41:34

Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long

35:43

VitanEdu

Khóa học liên quan