Nguồn:  Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Ôn luyện Địa lí 11

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Khái quát nền kinh tế - xã hội thế giới

1 bài học

Khái quát nền kinh tế - xã hội thế giới

29:19

Địa lí khu vực và quốc gia

9 bài học

Nhật Bản (tiết 1)

30:26

Nhật Bản (tiết 2)

23:47

Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (tiết 1)

27:04

Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (tiết 2)

30:34

Khu vực Đông Nam Á (tiết 1)

25:27

Khu vực Đông Nam Á (tiết 2)

30:32

Khu vực Đông Nam Á (tiết 3)

29:35

Tìm hiểu về dân cư Australia

25:02

Ôn tập chương

29:47

VitanEdu

Khóa học liên quan

VitanEdu

Khóa học Bổ trợ kiến thức Địa lí 11

Miễn phí

+ 3043 người đã học