Nguồn:  Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Ôn luyện Địa lí 10

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Bản đồ

1 bài học

Bản đồ - Các chuyển động chính của Trái Đất

29:36

Một số quy luật của lớp vỏ địa lí

1 bài học

Lớp vỏ địa lí

29:38

Địa lí dân cư

1 bài học

Địa lí dân cư

30:02

Địa lí công nghiệp

3 bài học

Địa lí các ngành công nghiệp (Tiết 1)

30:16

Địa lí các ngành công nghiệp (Tiết 2)

30:12

Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

28:34

Địa lí dịch vụ

4 bài học

Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ

26:39

Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển, phân bố ngành giao thông vận tải

26:07

Địa lí các ngành giao thông vận tải

30:24

Địa lí ngành thương mại

30:43

Môi trường và sự phát triển bền vững

1 bài học

Môi trường, tài nguyên thiên nhiên và sự phát triển bền vững

29:00

VitanEdu

Khóa học liên quan

VitanEdu

Khóa học Bổ trợ kiến thức Địa lí 10

Miễn phí

+ 3060 người đã học