Nguồn:  Cô Chi
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Ngữ văn 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Chương trình mới)

Nội dung

Bài 1: Sức hấp dẫn của truyện kể

8 bài học

Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới (Thần thoại Việt Nam)

23:49

Tản Viên từ Phán sự lục (Chuyện chức phán sự đền Tản Viên - Nguyễn Dữ)

19:23

Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân)

19:33

Sử dụng từ Hán Việt

12:03

Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm truyện (Chủ đề, những nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật)

20:11

Giới thiệu, đánh giá nội dung, nghệ thuật của một tác phẩm truyện

15:51

Củng cố, mở rộng (trang 37 - 38)

07:49

Tê-dê (Trích Thần thoại Hy Lạp, Ê-đi Ha-min-tơn - Edith Hamilton kể)

05:57

Bài 2: Vẻ đẹp của thơ ca

7 bài học

Chùm thơ hai-cư (haiku) Nhật Bản

27:18

Thu hứng (Cảm xúc mùa thu - Đỗ Phủ)

29:55

Mùa xuân chín - Hàn Mặc Tử

20:21

Bản hòa âm ngôn từ trong Tiếng thu của Lưu Trọng Lư (Chu Văn Sơn)

15:53

Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm thơ

21:27

Giới thiệu, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của một tác phẩm thơ

16:26

Cánh đồng (Ngân Hoa)

05:26

Bài 3: Nghệ thuật thuyết phục trong văn nghị luận

7 bài học

Hiền tài là nguyên khí của quốc gia (Trích - Thân Nhân Trung)

15:49

Yêu và đồng cảm (Trích - Phong Tử Khải)

16:11

Chữ bầu lên nhà thơ (Trích - Lê Đạt)

18:33

Lỗi về mạch lạc và liên kết trong đoạn văn, văn bản: Dấu hiệu nhận biết và cách chỉnh sửa

10:19

Viết bài luận thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen hay một quan niệm

15:10

Thảo luận về một vấn đề xã hội có ý kiến khác nhau

21:03

Củng cố mở rộng (trang 94)

07:23

Bài 4: Sức sống của sử thi

3 bài học

Héc-to từ biệt Ăng-đrô-mác (Trích I-li-át - Hô-me-rơ - Hómèros)

22:05

Đăm Săn đi bắt Nữ Thần Mặt Trời (Trích Đăm Săn - Sử thi Ê-đê)

22:47

Sử dụng trích dẫn, cước chú và cách đánh dấu phần bị tỉnh lược trong văn bản

07:33

Bài 5: Tích trò sân khấu dân gian

3 bài học

Xúy Vân giả dại (Trích chèo Kim Nham)

27:59

Huyện đường (Trích tuồng Nghêu, Sò, Ốc, Hến)

16:21

Múa rối nước - hiện đại soi bóng tiền nhân (Phạm Thùy Dung)

14:06

Bài 6: Nguyễn Trãi - "Dành còn để trả nợ dân này"

8 bài học

Văn bản: Tác giả Nguyễn Trãi

20:10

Bình Ngô đại cáo

28:41

Văn bản: Bảo kính cảnh giới

14:53

Văn bản: Dục Thúy sơn

15:17

Thực hành tiếng Việt: Sử dụng từ Hán Việt

07:25

Viết: Viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội

08:47

Củng cố, mở rộng

04:38

Thực hành đọc

06:44

Bài 7: Quyền năng của người kể chuyện

4 bài học

Văn bản: Người cầm quyền khôi phục uy quyền

28:57

Văn bản: Dưới bóng hoàng lan

23:59

Văn bản: Một chuyện đùa nho nhỏ

16:16

Thực hành tiếng Việt: Biện pháp chêm xen, biện pháp liệt kê

11:22

Bài 8: Thế giới đa dạng của thông tin

6 bài học

Văn bản: Sự sông và cái chết

15:23

Văn bản: Nghệ thuật truyền thống của người Việt

19:30

Văn bản: Phục hồi tầng ozone: Thành công hiếm hoi của nỗ lực toàn cầu

16:18

Thực hành tiếng Việt: Sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ

03:51

Viết: Viết một văn bản nội quy hoặc văn bản hướng dẫn nơi công cộng

10:41

Nói và nghe: Thảo luận về văn bản nội quy hoặc văn bản hướng dẫn nơi công cộng

05:34

Bài 9: Hành trang cuộc sống

4 bài học

Văn bản: Về chính chúng ta

16:34

Văn bản: Con đường không chọn

12:58

Văn bản: Một đời như kẻ tìm đường

13:12

Thực hành tiếng Việt: Sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ (tiếp theo)

05:46

VitanEdu