Nguồn:  Cô Chi
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Ngữ văn 10 sách Chân trời sáng tạo (Chương trình mới)

Nội dung khóa học

Bài 1: Tạo lập thế giới (Thần thoại)

8 bài học

Thần trụ trời (Thần thoại Việt Nam)

18:14

Prô-mê-tê và loài người (Thần thoại Hy Lạp)

10:36

Đi san mặt đất (Truyện của người Lô Lô)

05:43

Thực hành tiếng Việt

17:45

Cuộc tu bổ lại các giống vật (Thần thoại Việt Nam)

07:31

Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một truyện kể

16:48

Giới thiệu, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của một truyện kể

12:40

Ôn tập

08:26

Bài 2: Sống cùng kí ức của cộng đồng (Sử thi)

7 bài học

Đăm Săn chiến thắng Mtao Mxây (Sử thi Ê-đê)

22:24

Gặp Ka-ríp và Xi-la (Sử thi Hy Lạp)

14:08

Ngôi nhà truyền thống của người Ê-đê

05:41

Thực hành tiếng Việt

15:05

Đăm Săn đi chinh phục nữ thần Mặt Trời (Sử thi Ê-đê)

06:35

Viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội

13:05

Ôn tập

06:03

Bài 3: Giao cảm với thiên nhiên (Thơ)

2 bài học

Hương Sơn phong cảnh (Chu Mạnh Trinh)

15:45

Thơ duyên (Xuân Diệu)

11:51

Bài 5: Nghệ thuật truyền thống (chèo/tuồng)

2 bài học

Thị Mầu lên chùa (chèo cổ)

14:38

Huyện Trìa xử án (tuồng đồ)

18:32

VitanEdu

Khóa học liên quan

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Ngữ văn 10

Miễn phí

+ 3081 người đã học

VitanEdu

Khóa học Bổ trợ kiến thức Ngữ văn 10

Miễn phí

+ 3063 người đã học