Nguồn:  Cô Chi
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Ngữ văn 10 sách Cánh diều (Chương trình mới)

Nội dung

Bài 1: Thần thoại và sử thi

9 bài học

Bài mở đầu

19:04

Hê-ra-clét đi tìm táo vàng (Trích thần thoại Hy Lạp)

25:36

Chiến thắng Mtao Mxay (trích sử thi Đăm Săn)

27:36

Thần Trụ trời (Thần thoại Việt Nam)

14:13

Ra-ma buộc tội (Trích sử thi Ra-ma-ya-na ̶ Van-mi-ki)

14:42

Thực hành tiếng Việt

10:54

Viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội

24:49

Thuyết trình về một vấn đề xã hội

15:47

Tự đánh giá

13:19

Bài 2: Thơ Đường luật

4 bài học

Cảm xúc mùa thu (Thu hứng 1 - Đỗ Phủ)

21:22

Tự tình (bài 2 - Hồ Xuân Hương)

16:03

Câu cá mùa thu (Thu điếu -Nguyễn Khuyến)

20:56

Thực hành tiếng việt (trang 50)

VitanEdu