Nguồn:  Hoc247
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Lịch sử và Địa lí 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Phần Lịch Sử

Chương 1: Vì sao phải học Lịch Sử

3 bài học

Lịch sử và cuộc sống

Dựa vào đâu để biết và phục dựng lại lịch sử

Thời gian trong lịch sử

Chương 2: Xã hội nguyên thủy

3 bài học

Nguồn gốc loài người

Xã hội nguyên thủy

Sự chuyển biến và phân hóa của xã hội nguyên thủy

Chương 3: Xã hội cổ đại

4 bài học

Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại

Ấn Độ cổ đại

Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII

Hy Lạp và La Mã cổ đại

Chương 4: Đông Nam Á từ những thế kỉ tiếp giáp đầu Công Nguyên đến thế kỉ X

3 bài học

Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á

Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á (từ thế kỉ VII- đến thế kỉ X)

Giao lưu văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu công nguyên đến thế kỉ X

Chương 5: Việt Nam từ khoảng thế kỉ VII trước Công Nguyên đến đầu thế kỉ X

7 bài học

Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc

Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc

Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X

Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt

Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X

Vương quốc Chăm - Pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

Vương quốc Phù Nam

Chương 1: Bản đồ - Phương tiện thể hiện bề mặt trái đất

5 bài học

Hệ thống kinh, vĩ tuyến. Tọa độ địa lí

Bản đồ. Một số lưới kinh, vĩ tuyến. Phương hướng trên bản đồ

Tỉ lệ bản đồ. Tính khoảng cách thực tế dựa vào tỉ lệ bản đồ

Kí hiệu và bảng chú giải bản đồ. Tìm đường đi trên bản đồ

Lược đồ trí nhớ

Chương 2: Trái đất - Hành tinh của hệ mặt trời

4 bài học

Trái Đất trong hệ mặt trời

Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả

Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và hệ quả

Xác định phương hướng ngoài thực tế

Chương 3: Cấu tạo của trái đất. Vỏ trái đất

5 bài học

Cấu tạo của Trái Đất. Các mảng kiến tạo

Quá trình nội sinh và quá trình ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi

Núi lửa và động đất

Các dạng địa hình chính trên Trái Đất. Khoáng sản

Thực hành: Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản

Chương 4: Khí hậu và biến đổi khí hậu

4 bài học

Lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí áp và gió

Nhiệt độ không khí. Mây và mưa

Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậu

Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa

Chương 5: Nước trên trái đất

3 bài học

Thủy quyển và vòng tuần hoàn lớn của nước

Sông và hồ. Nước ngầm và băng hà

Biển và đại dương

Chương 6: Đất và sinh vật trên trái đất

5 bài học

Lớp đất trên Trái Đất

Sự sống trên Trái Đất

Rừng nhiệt đới

Sự phân bố các đới thiên nhiên trên Trái Đất

Thực hành: Tìm hiểu môi trường tự nhiên địa phương

Chương 7: Con người và thiên nhiên

4 bài học

Dân số và sự phân bố dân cư trên thế giới

Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên

Bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên vì sự phát triển bền vững

Thực hành: Tìm hiểu mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên ở địa phương

Phần Địa lí

Chương mở đầu

1 bài học

Bài mở đầu

VitanEdu