Nguồn:  Hoc247
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Lịch sử và Địa lí 6 sách Chân trời sáng tạo

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Phần Lịch sử

Chương 1: Tại sao cần học Lịch sử?

2 bài học

Lịch sử là gì?

Thời gian trong lịch sử

Chương 2: Thời kì nguyên thủy

3 bài học

Nguồn gốc loài người

Xã hội nguyên thủy

Sự chuyển biến từ xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp

Chương 3: Xã hội cổ đại

6 bài học

Ai Cập cổ đại

Lưỡng Hà cổ đại

Ấn Độ cổ đại

Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII

Hy Lạp cổ đại

La Mã cổ đại

Chương 4: Đông Nam Á từ những thế kỉ tiếp giáp Công nguyên đến thế kỉ X

2 bài học

Các vương quốc ở Đông Nam Á trước thế kỉ X

Giao lưu thương mại và văn hóa ở ĐNA từ đầu CN đến thế kỉ X

Chương 5: Việt Nam từ khoảng thế kỉ VII trước Công nguyên đến thế kỉ X

8 bài học

Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc

Đời sống của người Việt thời kì Văn Lang, Âu Lạc

Chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kì Bắc thuộc

Đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc thời Bắc thuộc

Các cuộc đấu tranh giành độc lập trước thế kỉ X

Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X

Vương quốc Chăm - Pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

Vương quốc Phù Nam

Phần Địa lí

Chương mở đầu

1 bài học

Bài mở đầu: Tại sao cần học Địa lí?

Chương 1: Bản đồ - Phương tiện thể hiện bề mặt Trái Đất

4 bài học

Hệ thống kinh, vĩ tuyến và tọa độ địa lí

Kí hiệu và chú giải trên một số bản đồ thông dụng

Tìm đường đi trên bản đồ

Lược đồ trí nhớ

Chương 2: Trái đất - Hành tinh của hệ mặt trời

4 bài học

Vị trí trái đất trong hệ mặt trời. Hình dạng, kích thước của Trái Đất

Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả

Chuyển động của Trái Đất quanh mặt trời và hệ quả

Thực hành xác định phương hướng ngoài thực tế

Chương 3: Cấu tạo của Trái đất. Vỏ Trái đất

3 bài học

Cấu tạo của Trái Đất. Động đất và núi lửa.

Quá trình nội sinh và ngoài sinh. Các dạng địa hình chính. Khoáng sản

Thực hành: Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản

Chương 4: Khí hậu và biến đổi khí hậu

4 bài học

Lớp vỏ khí. Khối khí. Khí áp và gió trên Trái Đất

Thời tiết và khí hậu. Các đới khí hậu trên trái đất

Biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu

Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa

Chương 5: Nước trên Trái đất

3 bài học

Thủy quyển. Vòng tuần hoàn nước. Nước ngầm, băng hà

Sông và hồ

Biển và đại dương

Chương 6: Đất và sinh vật trên Trái đất

3 bài học

Lớp đất và các nhân tố hình thành đất. Một số nhóm đất điển hình

Sinh vật và sự phân bố các đới thiên nhiên. Rừng nhiệt đới

Thực hành: Tìm hiểu môi trường tự nhiên qua tài liệu và tham quan địa phương

Chương 7: Con người và thiên nhiên

3 bài học

Phân bố dân cư

Con người và thiên nhiên

Thực hành: Tác động của con người đến thiên nhiên

VitanEdu