Nguồn:  Hoc247
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Lịch sử và Địa lí 6 sách Cánh Diều

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Phần Lịch Sử

Chương 1: Vì sao cần học lịch sử?

2 bài học

Lịch sử là gì?

Thời gian trong lịch sử?

Chương 2: Thời nguyên thủy

3 bài học

Nguồn gốc loài người

Xã hội nguyên thủy

Chuyển biến về kinh tế - xã hội cuối thời nguyên thủy

Chương 3: Xã hội cổ đại

4 bài học

Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại

Ấn Độ cổ đại

Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII

Hy Lạp và La Mã cổ đại

Chương 4: Đông Nam Á (Từ những thế kỉ tiếp giáp công nguyên đến thế kỉ X)

2 bài học

Sự ra đời và phát triển của các vương quốc ở Đông Nam Á (Từ những thế kỉ tiếp giáp Công nguyên đến thế kỉ X)

Giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á (Từ đầu CN đến TK X)

Chương 5: Nước Văn Lang, Âu Lạc

2 bài học

Nước Văn Lang

Nước Âu Lạc

Chương 6: Thời bắc thuộc và chống bắc thuộc (Từ thế kỉ II trước công nguyên đến năm 938)

4 bài học

Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương bắc và chuyển biến kinh tế, xã hội, văn hóa của VN thời bắc thuộc

Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập, tự chủ (Từ đầu Công nguyên đến trước thế kỉ X)

Cuộc đấu tranh giữ gìn và phát triển văn hóa dân tộc thời bắc thuộc

Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X

Phần Địa Lí

Chương 7: Vương quốc Chăm-pa và vương quốc Phù Nam

2 bài học

Vương quốc Chăm - Pa

Vương quốc Phù Nam

Chương mở đầu

1 bài học

Bài mở đầu: Tại sao cần học Địa lí?

Chương 1: Bản đồ - Phương tiện thể hiện bề mặt Trái Đất

4 bài học

Hệ thống kinh vĩ tuyến. Tọa độ địa lí của một địa điểm trên bản đồ

Các yếu tố cơ bản của bản đồ

Lược đồ trí nhớ

Thực hành: Đọc bản đồ. Xác định vị trí của đối tượng địa lí trên bản đồ. Tìm đường đi trên bản đồ

Chương 2: Trái Đất - Hành tinh trong hệ Mặt Trời

4 bài học

Trái Đất trong hệ Mặt Trời. Hình dạng và kích thước của Trái Đất

Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả địa lí

Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và các hệ quả địa lí

Xác định phương hướng ngoài thực địa

Chương 3: Cấu tạo của Trái Đất. Vỏ Trái Đất

4 bài học

Cấu tạo của Trái Đất. Các mảng kiến tạo. Núi lửa và động đất

Quá trình nội sinh và ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi

Các dạng địa hình chính. Khoáng sản

Thực hành: Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản

Chương 4: Khí hậu và biến đổi khí hậu

4 bài học

Khí quyển của Trái Đất. Các khối khí. Khí áp và gió

Nhiệt độ và mưa. Thời tiết và khí hậu

Biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu

Thực hành: Đọc lược đồ khí hậu và biểu đồ nhiệt độ - lượng mưa

Chương 5: Nước trên Trái Đất

4 bài học

Các thành phần chủ yếu của thủy quyển. Tuần hoàn nước trên Trái Đất

Sông. Nước ngầm và băng hà

Biển và đại dương. Một số đặc điểm của môi trường biển

Thực hành: Xác định trên lược đồ các đại dương thế giới

Chương 6: Đất và sinh vật trên Trái Đất

3 bài học

Lớp đất trên Trái Đất

Sự đa dạng của thế giới sinh vật. Các đới thiên nhiên trên Trái Đất. Rừng nhiệt đới

Thực hành: Tìm hiểu lớp phủ thực vật ở địa phương

Chương 7: Con người và thiên nhiên

3 bài học

Dân số thế giới. Sự phân bố dân cư thế giới. Các thành phố lớn trên thế giới

Con người và thiên nhiên

Thực hành: Tìm hiểu tác động của con người lên môi trường tự nhiên trong sản xuất

VitanEdu