Nguồn:  HOANG DUNG VFX
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Hướng dẫn After Effect cơ bản cho người mới bắt đầu

Nội dung khóa học

Chương trình học

10 bài học

Làm quen với Adobe After Effects (phần 1)

26:40

Làm quen với Adobe After Effect (phần 2)

17:36

Chuyển động Animation cơ bản trong After Efects

19:25

Kỹ xảo tạo hiệu ứng nước với After Effect

16:55

Hướng dẫn khởi tạo chế độ mặc định của Adobe After Effects 2019

03:17

Hướng dẫn chuyển động Animation dành cho người mới

27:56

Hướng dẫn diễn hoạt banner và poster trên After Effect

23:26

Hướng dẫn diễn hoạt chữ trong After Effect

08:30

Hướng dẫn phương pháp Tracking Camera

24:14

Tạo hiệu ứng khói bằng phần mềm After Effect

08:16

VitanEdu