Nguồn:  Cô Chi
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Địa lí 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Chương trình mới)

Nội dung khóa học

Chương 1: Sử dụng bản đồ

3 bài học

Môn Địa lí với định hướng nghề nghiệp

11:06

Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

18:06

Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống, một số ứng dụng của GPS và bản đồ số trong đời sống

14:52

Chương 2: Trái Đất

2 bài học

Sự hình thành Trái Đất, vỏ Trái Đất và vật liệu cấu tạo vỏ Trái Đất

12:41

Hệ quả địa lí các chuyển động của Trái Đất

24:04

Chương 3: Thạch quyển

3 bài học

Thạch quyển, thuyết kiến tạo mảng

11:32

Nội lực và ngoại lực

12:22

Thực hành: Sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa

10:17

Chương 4: Khí quyển

1 bài học

Khí quyển, các yếu tố khí hậu

36:50

VitanEdu

Khóa học liên quan