Nguồn:  Cô Chi
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Địa lí 10 sách Chân trời sáng tạo (Chương trình mới)

Nội dung khóa học

Chương 1: Sử dụng bản đồ

4 bài học

Môn Địa lí với định hướng nghề nghiệp

15:19

Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ

16:49

Phương pháp sử dụng bản đồ trong học tập địa lí và trong đời sống

16:53

Một số ứng dụng của GPS và bản đồ số trong đời sống

14:12

Chương 2: Trái Đất

2 bài học

Trái Đất, thuyết kiến tạo mảng

29:42

Hệ quả địa lí các chuyển động của Trái Đất

27:25

Chương 3: Thạch quyển

2 bài học

Thạch quyển, nội lực

17:57

Ngoại lực

14:58

Chương 4: Khí quyển

2 bài học

Khí quyển, sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất

19:45

Khí áp và gió

24:04

VitanEdu

Khóa học liên quan

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Địa lí 10

Miễn phí

+ 3063 người đã học

VitanEdu

Khóa học Bổ trợ kiến thức Địa lí 10

Miễn phí

+ 3060 người đã học