Nguồn:  Cô Chi
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Địa Lí 10 sách Cánh Diều (Chương trình mới)

Nội dung khóa học

Một số vấn đề chung

2 bài học

Bài 1: Môn Địa lí với định hướng nghề nghiệp cho học sinh

07:44

Bài 2: Sử dụng bản đồ

19:09

Chương 1: Trái Đất

2 bài học

Bài 3: Trái Đất. Thuyết kiến tạo mảng

12:34

Bài 4: Hệ quả địa lí các chuyển động chính của Trái Đất

19:41

Chương 2: Thạch quyển

2 bài học

Bài 5: Thạch quyển. Nội lực và tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất

15:35

Bài 6: Ngoại lực và tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất

17:35

Chương 3: Khí quyển

2 bài học

Bài 7: Khí quyển. Nhiệt độ không khí

15:51

Bài 8: Khí áp, gió và mưa

32:01

VitanEdu

Khóa học liên quan

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Địa lí 10

Miễn phí

+ 3063 người đã học

VitanEdu

Khóa học Bổ trợ kiến thức Địa lí 10

Miễn phí

+ 3060 người đã học