V i t a n L e a r n
H c
Nguồn:  Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ LHP
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Chinh phục Vật lí 11

Xem chi tiết Rút gọn

Bài học thử

Bài giảng miễn phí

2 bài học

Điện tích. Định luật Cu-lông (Tiết 6)

Công của lực điện. Điện thế. Hiệu điện thế (Tiết 2)

Nội dung khóa học

Điện tích, điện trường

24 bài học

Điện tích. Định luật Cu-lông (Tiết 6)

11:28

Công của lực điện. Điện thế. Hiệu điện thế (Tiết 2)

5:53

Công của lực điện. Điện thế. Hiệu điện thế (Tiết 3)

4:50

Công của lực điện. Điện thế. Hiệu điện thế (Tiết 4)

5:04

Tụ điện (Tiết 1)

5:34

Tụ điện (Tiết 2)

5:26

Tụ điện (Tiết 3)

6:58

Tụ điện (Tiết 4)

8:42

Điện tích. Định luật Cu-lông (Tiết 7)

12:49

Điện tích. Định luật Cu-lông (Tiết 8)

11:19

Thuyết electron. Định luật bảo toàn điện tích (Tiết 1)

5:48

Thuyết electron. Định luật bảo toàn điện tích (Tiết 2)

5:13

Thuyết electron. Định luật bảo toàn điện tích (Tiết 3)

10:39

Thuyết electron. Định luật bảo toàn điện tích (Tiết 4)

4:03

Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện (Tiết 1)

7:23

Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện (Tiết 2)

11:58

Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện (Tiết 3)

7:23

Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện (Tiết 4)

9:34

Công của lực điện. Điện thế. Hiệu điện thế (Tiết 1)

9:26

Điện tích. Định luật Cu-lông (tiết 1)

11:58

Điện tích. Định luật Cu-lông (Tiết 2)

8:06

Điện tích. Định luật Cu-lông (Tiết 3)

8:19

Điện tích. Định luật Cu-lông (Tiết 4)

9:06

Điện tích. Định luật Cu-lông (Tiết 5)

11:30

Dòng điện không đổi

9 bài học

Dòng điện không đổi. Nguồn điện (Tiết 1)

5:56

Dòng điện không đổi. Nguồn điện (Tiết 2)

4:12

Dòng điện không đổi. Nguồn điện (Tiết 3)

7:19

Điện năng. Công suất điện (Tiết 1)

5:00

Điện năng. Công suất điện (Tiết 2)

3:35

Điện năng. Công suất điện (Tiết 3)

6:54

Định luật Ôm đối với toàn mạch (Tiết 1)

6:30

Định luật Ôm đối với toàn mạch (Tiết 2)

6:06

Định luật Ôm đối với toàn mạch (Tiết 3)

8:08

Dòng điện trong các môi trường

9 bài học

Dòng điện trong chất điện phân (Tiết 1)

6:34

Dòng điện trong chất điện phân (Tiết 2)

6:56

Dòng điện trong chất khí

6:33

Dòng điện trong chân không

5:39

Dòng điện trong chất bán dẫn (Tiết 1)

7:49

Dòng điện trong chất bán dẫn (Tiết 2)

5:04

Dòng điện trong kim loại (Tiết 1)

9:03

Dòng điện trong kim loại (Tiết 2)

11:36

Dòng điện trong kim loại (Tiết 3)

5:49

Từ trường

8 bài học

Từ trường

6:03

Lực từ. Cảm ứng từ (Tiết 1)

4:17

Lực từ. Cảm ứng từ (Tiết 2)

6:02

Lực từ. Cảm ứng từ (Tiết 3)

6:14

Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt (Tiết 1)

7:15

Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt (Tiết 2)

6:14

Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt (Tiết 3)

7:16

Lực Lo-ren-xơ

6:44

Cảm ứng điện từ

8 bài học

Từ thông. Cảm ứng điện từ (Tiết 1)

8:56

Từ thông. Cảm ứng điện từ (Tiết 2)

11:55

Từ thông. Cảm ứng điện từ (Tiết 3)

4:41

Suất điện động cảm ứng

5:33

Tự cảm (Tiết 1)

8:11

Tự cảm (Tiết 2)

5:51

Tự cảm (Tiết 3)

5:32

Tự cảm (Tiết 4)

5:36

Khúc xạ ánh sáng

3 bài học

Khúc xạ ánh sáng (Tiết 1)

9:51

Khúc xạ ánh sáng (Tiết 2)

11:55

Phản xạ toàn phần

7:31

Mắt. Các dụng cụ quang

16 bài học

Lăng kính (Tiết 1)

8:48

Lăng kính (Tiết 2)

5:53

Lăng kính (Tiết 3)

13:15

Thấu kính mỏng (Tiết 1)

8:12

Thấu kính mỏng (Tiết 2)

5:09

Thấu kính mỏng (Tiết 3)

9:54

Thấu kính mỏng (Tiết 4)

6:19

Thấu kính mỏng (Tiết 5)

6:52

Thấu kính mỏng (Tiết 6)

13:15

Thấu kính mỏng (Tiết 7)

5:05

Thấu kính mỏng (Tiết 8)

5:09

Thấu kính mỏng (Tiết 9)

5:34

Thấu kính mỏng (Tiết 10)

5:15

Mắt (tiết 1)

5:12

Mắt (tiết 2)

5:22

Kính lúp

4:05

VitanEdu

Combo có khóa học này

Khóa học liên quan