Nguồn:  Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ LHP
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Chinh phục Vật lí 11

Bài học thử

Bài giảng miễn phí

2 bài học

Điện tích. Định luật Cu-lông (Tiết 6)

Công của lực điện. Điện thế. Hiệu điện thế (Tiết 2)

Nội dung khóa học

Điện tích, điện trường

24 bài học

Điện tích. Định luật Cu-lông (Tiết 6)

11:28

Công của lực điện. Điện thế. Hiệu điện thế (Tiết 2)

05:53

Công của lực điện. Điện thế. Hiệu điện thế (Tiết 3)

04:50

Công của lực điện. Điện thế. Hiệu điện thế (Tiết 4)

05:04

Tụ điện (Tiết 1)

05:34

Tụ điện (Tiết 2)

05:26

Tụ điện (Tiết 3)

06:58

Tụ điện (Tiết 4)

08:42

Điện tích. Định luật Cu-lông (Tiết 7)

12:49

Điện tích. Định luật Cu-lông (Tiết 8)

11:19

Thuyết electron. Định luật bảo toàn điện tích (Tiết 1)

05:48

Thuyết electron. Định luật bảo toàn điện tích (Tiết 2)

05:13

Thuyết electron. Định luật bảo toàn điện tích (Tiết 3)

10:39

Thuyết electron. Định luật bảo toàn điện tích (Tiết 4)

04:03

Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện (Tiết 1)

07:23

Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện (Tiết 2)

11:58

Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện (Tiết 3)

07:23

Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện (Tiết 4)

09:34

Công của lực điện. Điện thế. Hiệu điện thế (Tiết 1)

09:26

Điện tích. Định luật Cu-lông (tiết 1)

11:58

Điện tích. Định luật Cu-lông (Tiết 2)

08:06

Điện tích. Định luật Cu-lông (Tiết 3)

08:19

Điện tích. Định luật Cu-lông (Tiết 4)

09:06

Điện tích. Định luật Cu-lông (Tiết 5)

11:30

Dòng điện không đổi

9 bài học

Dòng điện không đổi. Nguồn điện (Tiết 1)

05:56

Dòng điện không đổi. Nguồn điện (Tiết 2)

04:12

Dòng điện không đổi. Nguồn điện (Tiết 3)

07:19

Điện năng. Công suất điện (Tiết 1)

05:00

Điện năng. Công suất điện (Tiết 2)

03:35

Điện năng. Công suất điện (Tiết 3)

06:54

Định luật Ôm đối với toàn mạch (Tiết 1)

06:30

Định luật Ôm đối với toàn mạch (Tiết 2)

06:06

Định luật Ôm đối với toàn mạch (Tiết 3)

08:08

Dòng điện trong các môi trường

9 bài học

Dòng điện trong chất điện phân (Tiết 1)

06:34

Dòng điện trong chất điện phân (Tiết 2)

06:56

Dòng điện trong chất khí

06:33

Dòng điện trong chân không

05:39

Dòng điện trong chất bán dẫn (Tiết 1)

07:49

Dòng điện trong chất bán dẫn (Tiết 2)

05:04

Dòng điện trong kim loại (Tiết 1)

09:03

Dòng điện trong kim loại (Tiết 2)

11:36

Dòng điện trong kim loại (Tiết 3)

05:49

Từ trường

8 bài học

Từ trường

06:03

Lực từ. Cảm ứng từ (Tiết 1)

04:17

Lực từ. Cảm ứng từ (Tiết 2)

06:02

Lực từ. Cảm ứng từ (Tiết 3)

06:14

Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt (Tiết 1)

07:15

Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt (Tiết 2)

06:14

Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt (Tiết 3)

07:16

Lực Lo-ren-xơ

06:44

Cảm ứng điện từ

8 bài học

Từ thông. Cảm ứng điện từ (Tiết 1)

08:56

Từ thông. Cảm ứng điện từ (Tiết 2)

11:55

Từ thông. Cảm ứng điện từ (Tiết 3)

04:41

Suất điện động cảm ứng

05:33

Tự cảm (Tiết 1)

08:11

Tự cảm (Tiết 2)

05:51

Tự cảm (Tiết 3)

05:32

Tự cảm (Tiết 4)

05:36

Khúc xạ ánh sáng

3 bài học

Khúc xạ ánh sáng (Tiết 1)

09:51

Khúc xạ ánh sáng (Tiết 2)

11:55

Phản xạ toàn phần

07:31

Mắt. Các dụng cụ quang

16 bài học

Lăng kính (Tiết 1)

08:48

Lăng kính (Tiết 2)

05:53

Lăng kính (Tiết 3)

13:15

Thấu kính mỏng (Tiết 1)

08:12

Thấu kính mỏng (Tiết 2)

05:09

Thấu kính mỏng (Tiết 3)

09:54

Thấu kính mỏng (Tiết 4)

06:19

Thấu kính mỏng (Tiết 5)

06:52

Thấu kính mỏng (Tiết 6)

13:15

Thấu kính mỏng (Tiết 7)

05:05

Thấu kính mỏng (Tiết 8)

05:09

Thấu kính mỏng (Tiết 9)

05:34

Thấu kính mỏng (Tiết 10)

05:15

Mắt (tiết 1)

05:12

Mắt (tiết 2)

05:22

Kính lúp

04:05

VitanEdu

Combo có khóa học này

Khóa học liên quan

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Vật lí 11

Miễn phí

+ 3053 người đã học

VitanEdu

Khóa học Bổ trợ kiến thức Vật lí 11

Miễn phí

+ 3049 người đã học