V i t a n L e a r n
H c
Nguồn:  Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ LHP
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Chinh phục Toán 8

Xem chi tiết Rút gọn

Bài học thử

Bài giảng miễn phí

2 bài học

Nhân đơn thức với đa thức

Nhân đa thức với đa thức

Nội dung khóa học

Phép nhân và phép chia đa thức

23 bài học

Nhân đơn thức với đa thức

5:31

Nhân đa thức với đa thức

5:36

Những hằng đẳng thức đáng nhớ (Tiết 1)

10:47

Những hẳng đẳng thức đáng nhớ (Tiết 2)

8:24

Những hằng đẳng thức đáng nhớ (Tiết 3)

11:36

Những hằng đẳng thức đáng nhớ (Tiết 4)

8:19

Những hằng đẳng thức đáng nhớ (Tiết 5)

9:14

Những hằng đẳng thức đáng nhớ (Tết 6)

13:40

Những hằng đẳng thức đáng nhớ (Tiết 7)

9:44

Những hằng đẳng thức đáng nhớ (Tiết 8)

7:31

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách đặt nhân tử chung (Tiết 1)

8:12

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách đặt nhân tử chung (Tiết 2)

12:31

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức (Tiết 1)

15:24

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp sử dụng hằng đẳng thức (Tiết 2)

12:40

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm các hạng tử

9:20

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

12:28

Chia đơn thức cho đơn thức

7:34

Chia đa thức cho đơn thức

11:43

Chia đa thức một biến đã sắp xếp

14:02

Ôn tập chương (Tiết 1)

5:35

Ôn tập chương (Tiết 2)

7:05

Ôn tập chương (Tiết 3)

6:31

Ôn tập chương (Tiết 4)

4:44

Phân thức đại số

13 bài học

Phân thức đại số

12:02

Tính chất cơ bản của phân thức

8:54

Rút gọn phân thức

7:29

Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

9:26

Phép cộng các phân thức đại số

Phép trừ các phân thức đại số

18:02

Phép nhân các phân thức đại số

7:51

Phép chia các phân thức đại số

9:43

Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức (Tiết 1)

7:27

Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức (Tiết 2)

8:09

Ôn tập chương (Tiết 1)

13:11

Ôn tập chương (Tiết 2)

5:18

Ôn tập chương (Tiết 3)

5:10

Tứ giác

23 bài học

Tứ giác (Tiết 1)

9:43

Tứ giác (Tiết 2)

9:46

Tứ giác (Tiết 3)

11:54

Hình thang (Tiết 1)

11:19

Hình thang (Tiết 2)

13:22

Hình thang (Tiết 3)

7:47

Hình thang (Tiết 4)

12:09

Hình thang cân (Tiết 1)

6:39

Hình thang cân (Tiết 2)

6:59

Hình thang cân (Tiết 3)

15:40

Hình thang cân (Tiết 4)

10:17

Đường trung bình của tam giác, của hình thang (Tiết 1)

9:06

Đường trung bình của tam giác, của hình thang (Tiết 2)

12:35

Đối xứng trục

10:07

Hình bình hành (Tiết 1)

5:47

Hình bình hành (Tiết 2)

9:57

Hình bình hành (Tiết 3)

7:17

Đối xứng tâm

13:28

Hình chữ nhật (Tiết 1)

10:02

Hình chữ nhật (Tiết 2)

13:06

Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

8:20

Hình thoi (Tiết 1)

7:59

Hình thoi (Tiết 2)

9:09

Phương trình bậc nhất một ẩn

8 bài học

Mở đầu về phương trình

9:21

Giải bài toán bằng cách lập phương trình (Tiết 1)

12:07

Giải bài toán bằng cách lập phương trình (Tiết 2)

13:19

Giải bài toán bằng cách lập phương trình (Tiết 3)

7:35

Giải bài toán bằng cách lập phương trình (Tiết 4)

10:18

Giải bài toán bằng cách lập phương trình (Tiết 5)

10:10

Giải bài toán bằng cách lập phương trình (Tiết 6)

8:56

Giải bài toán bằng cách lập phương trình (Tiết 7)

9:02

Bất phương trình bậc nhất một ẩn

1 bài học

Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

8:20

Tam giác đồng dạng

6 bài học

Tính chất đường phân giác của tam giác

12:27

Khái niệm hai tam giác đồng dạng

12:41

Trường hợp đồng dạng thứ nhất

8:50

Trường hợp đồng dạng thứ hai

6:37

Trường hợp đồng dạng thứ ba

6:50

Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

7:40

VitanEdu

Khóa học liên quan

VitanEdu

Khóa học Bổ trợ kiến thức Toán 8

Miễn phí

+ 9 người đã học

VitanEdu

Khóa học tốt Toán 8

Miễn phí

+ 3 người đã học

VitanEdu

Khóa học Bổ trợ kiến thức Toán 8

Miễn phí

+ 6 người đã học