Nguồn:  Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ LHP
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Chinh phục Toán 11

Bài học thử

Bài giảng miễn phí

3 bài học

Hàm số lượng giác (Tiết 1)

Hàm số lượng giác (Tiết 2)

Hàm số lượng giác (Tiết 3)

Nội dung khóa học

ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH

Hàm số lượng giác và các phương trình lượng giác

20 bài học

Hàm số lượng giác (Tiết 1)

08:21

Hàm số lượng giác (Tiết 2)

05:02

Hàm số lượng giác (Tiết 3)

04:49

Hàm số lượng giác (Tiết 4)

09:18

Hàm số lượng giác (Tiết 5)

08:43

Hàm số lượng giác (Tiết 6)

08:39

Phương trình lượng giác cơ bản (Tiết 1)

09:44

Phương trình lượng giác cơ bản (Tiết 2)

06:41

Phương trình lượng giác cơ bản (Tiết 3)

05:40

Phương trình lượng giác cơ bản (Tiết 4)

06:14

Phương trình lượng giác cơ bản (Tiết 5)

05:33

Phương trình lượng giác cơ bản (Tiết 6)

04:15

Phương trình lượng giác cơ bản (Tiết 7)

06:22

Một số phương trình lượng giác thường gặp (Tiết 1)

08:32

Một số phương trình lượng giác thường gặp (Tiết 2)

09:32

Một số phương trình lượng giác thường gặp (Tiết 3)

08:31

Một số phương trình lượng giác thường gặp (Tiết 4)

07:56

Một số phương trình lượng giác thường gặp (Tiết 5)

07:24

Một số phương trình lượng giác thường gặp (Tiết 6)

07:05

Một số phương trình lượng giác thường gặp (Tiết 7)

05:34

Tổ hợp - Xác suất

16 bài học

Quy tắc đếm

04:51

Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp (Tiết 1)

06:53

Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp (Tiết 2)

08:12

Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp (Tiết 3)

06:10

Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp (Tiết 4)

06:55

Nhị thức Niu-tơn (Tiết 1)

08:37

Nhị thức Niu-tơn (Tiết 2)

05:43

Nhị thức Niu-tơn (Tiết 3)

06:29

Nhị thức Niu-tơn (Tiết 4)

05:01

Xác suất của biến cố (Tiết 1)

06:07

Xác suất của biến cố (Tiết 2)

04:42

Xác suất của biến cố (Tiết 3)

04:19

Xác suất của biến cố (Tiết 4)

04:59

Xác xuất của biến cố (Tiết 5)

04:03

Ôn tập chương (Tiết 1)

08:47

Ôn tập chương (Tiết 2)

04:19

Dãy số - Cấp số cộng và cấp số nhân

8 bài học

Dãy số (Tiết 1)

04:03

Dãy số (Tiết 2)

06:04

Dãy số (Tiết 3)

07:57

Dãy số (Tiết 4)

05:46

Cấp số cộng (Tiết 1)

03:04

Cấp số cộng (Tiết 2)

05:53

Cấp số nhân (Tiết 1)

02:33

Cấp số nhân (Tiết 2)

06:37

Giới hạn

13 bài học

Giới hạn của dãy số (Tiết 1)

05:53

Giới hạn của dãy số (Tiết 2)

05:19

Giới hạn của dãy số (Tiết 3)

21:03

Giới hạn của dãy số (Tiết 4)

06:33

Giới hạn của hàm số (Tiết 1)

07:47

Giới hạn của hàm số (Tiết 2)

05:05

Giới hạn của hàm số (Tiết 3)

04:37

Giới hạn của hàm số (Tiết 4)

03:03

Hàm số liên tục (Tiết 1)

05:55

Hàm số liên tục (Tiết 2)

03:07

Hàm số liên tục (Tiết 3)

06:29

Hàm số liên tục (Tiết 4)

03:42

Hàm số liên tục (Tiết 5)

09:16

Đạo hàm

11 bài học

Ôn tập chương (Tiết 4)

03:39

Ôn tập chương (Tiết 5)

05:01

Ôn tập chương (Tiết 6)

04:00

Ôn tập chương (Tiết 7)

07:59

Ôn tập chương (Tiết 8)

04:30

Quy tắc tính đạo hàm (Tiết 1)

05:23

Quy tắc tính đạo hàm (Tiết 2)

04:26

Quy tắc tính đạo hàm (Tiết 3)

08:22

Ôn tập chương (Tiết 1)

03:24

Ôn tập chương (Tiết 2)

03:13

Ôn tập chương (Tiết 3)

02:34

Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

22 bài học

Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng (Tiết 1)

05:04

Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng (Tiết 2)

01:43

Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng (Tiết 3)

06:08

Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng (Tiết 4)

02:41

Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng (Tiết 5)

10:30

Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng (Tiết 6)

05:16

Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng (Tiết 7)

02:17

Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng (Tiết 8)

02:21

Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng (Tiết 9)

07:04

Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng (Tiết 10)

05:12

Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng (Tiết 11)

06:34

Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song (Tiết 1)

02:33

Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song (Tiết 2)

02:00

Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song (Tiết 3)

07:04

Đường thẳng và mặt phẳng song song

02:25

Hai mặt phẳng song song

01:53

Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình trong không gian (Tiết 1)

01:49

Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình trong không gian (Tiết 2)

00:54

Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình trong không gian (Tiết 3)

07:35

Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình trong không gian (Tiết 4)

02:59

Ôn tập chương (Tiết 1)

09:16

Ôn tập chương (Tiết 2)

09:08

Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

3 bài học

Hai đường thẳng vuông góc

11:56

Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

03:45

Hai mặt phẳng vuông góc

02:31

HÌNH HỌC

Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

18 bài học

Phép tịnh tiến (Tiết 1)

08:01

Phép tịnh tiến (Tiết 2)

06:06

Phép tịnh tiến (Tiết 3)

05:46

Phép tịnh tiến (Tiết 4)

05:21

Phép tịnh tiến (Tiết 5)

04:51

Phép đối xứng tâm (Tiết 1)

06:01

Phép đối xứng tâm (Tiết 2)

04:39

Phép đối xứng tâm (Tiết 3)

03:37

Phép đối xứng tâm (Tiết 4)

04:17

Phép quay (Tiết 1)

08:05

Phép quay (Tiết 2)

05:50

Phép quay (Tiết 3)

10:25

Phép quay (Tiết 4)

04:44

Phép vị tự (Tiết 1)

08:30

Phép vị tự (Tiết 2)

07:36

Phép vị tự (Tiết 3)

05:14

Phép vị tự (Tiết 4)

04:10

Phép đồng dạng

06:01

VitanEdu

Combo có khóa học này

Khóa học liên quan

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Toán 11

Miễn phí

+ 3071 người đã học

VitanEdu

Khóa học Bổ trợ kiến thức Toán 11

Miễn phí

+ 3050 người đã học