V i t a n L e a r n
H c
Nguồn:  Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ LHP
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Chinh phục Toán 10

Xem chi tiết Rút gọn

Bài học thử

Bài giảng miễn phí

2 bài học

Mệnh đề (Tiết 1)

Mệnh đề (Tiết 2)

Nội dung khóa học

Mệnh đề - Tập hợp

9 bài học

Mệnh đề (Tiết 1)

Mệnh đề (Tiết 2)

7:23

Mệnh đề (Tiết 3)

4:49

Mệnh đề (Tiết 4)

5:52

Tập hợp

5:04

Các phép toán về tập hợp (Tiết 1)

8:55

Các phép toán về tập hợp (Tiết 2)

4:44

Các tập hợp số

5:41

Ôn tập chương

8:22

Hàm số bậc nhất và bậc hai

11 bài học

Hàm số (Tiết 1)

4:56

Hàm số (Tiết 2)

7:27

Hàm số (Tiết 3)

7:11

Hàm số (Tiết 4)

8:47

Hàm số (Tiết 5)

7:28

Hàm số (Tiết 6)

8:38

Hàm số y = ax + b (Tiết 1)

4:03

Hàm số y = ax + b (Tiết 2)

8:00

Hàm số y = ax + b (Tiết 3)

6:55

Hàm số bậc hai (Tiết 1)

8:56

Hàm số bậc hai (Tiết 2)

7:14

Phương trình - Hệ phương trình

5 bài học

Đại cương về phương trình (Tiết 1)

4:33

Đại cương về phương trình (Tiết 2)

4:20

Đại cương về phương trình (Tiết 3)

8:20

Đại cương về phương trình (Tiết 4)

6:12

Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai

6:29

Bất đẳng thức và bất phương trình

8 bài học

Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn (Tiết 1)

9:12

Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn (Tiết 2)

7:47

Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn (Tiết 3)

8:10

Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn (Tiết 4)

6:20

Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn (Tiết 5)

6:11

Dấu của nhị thức bậc nhất

4:29

Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

7:51

Dấu của tam thức bậc hai

5:03

Vectơ

15 bài học

Các định nghĩa (Tiết 1)

3:56

Các định nghĩa (Tiết 2)

5:17

Các định nghĩa (Tiết 3)

3:03

Tổng và hiệu của hai vectơ (Tiết 1)

8:56

Tổng và hiệu của hai vectơ (Tiết 2)

3:08

Tích của vectơ với một số

4:58

Ôn tập chương (Tiết 1)

6:13

Ôn tập chương (Tiết 2)

7:33

Ôn tập chương (Tiết 3)

4:34

Ôn tập chương (Tiết 4)

7:11

Ôn tập chương (Tiết 5)

5:30

Ôn tập chương (Tiết 6)

5:10

Ôn tập chương (Tiết 7)

8:32

Ôn tập chương (Tiết 8)

7:21

Ôn tập chương (Tiết 9)

5:16

Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

7 bài học

Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0-180 độ

6:12

Tích vô hướng của hai vecto (Tiết 1)

5:44

Tích vô hướng của hai vecto (Tiết 2)

6:25

Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác (Tiết 1)

6:56

Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác (Tiết 2)

6:03

Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác (Tiết 3)

4:50

Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác (Tiết 4)

4:14

Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

10 bài học

Phương trình đường thẳng (Tiết 1)

5:48

Phương trình đường thẳng (Tiết 2)

4:57

Phương trình đường thẳng (Tiết 3)

4:56

Phương trình đường thẳng (Tiết 4)

4:34

Phương trình đường thẳng (Tiết 5)

4:41

Phương trình đường thẳng (Tiết 6)

3:02

Phương trình đường thẳng (Tiết 7)

4:33

Phương trình đường tròn (Tiết 1)

5:03

Phương trình đường tròn (Tiết 2)

4:42

Ôn tập chương

5:09

VitanEdu

Combo có khóa học này

Khóa học liên quan

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Toán 10

Miễn phí

+ 6 người đã học

VitanEdu

Khóa học Bổ trợ kiến thức Toán 10

Miễn phí

+ 2 người đã học