Nguồn:  Hoc247
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Bổ trợ kiến thức Vật lí 7

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Chương 1: Quang Học

9 bài học

Nhận biết ánh sáng - Nguồn sáng và vật sáng

Sự truyền ánh sáng

Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng

Định luật phản xạ ánh sáng

Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Thực hành Quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

Gương cầu lồi

Gương cầu lõm

Tổng kết chương Quang Học

Chương 2: Âm Học

7 bài học

Nguồn âm

Độ cao của âm

Độ to của âm

Môi trường truyền âm

Phản xạ âm - Tiếng vang

Chống ô nhiễm tiếng ồn

Tổng kết chương Âm Học

Chương 3: Điện Học

14 bài học

Sự nhiễm điện do cọ xát

Hai loại điện tích

Dòng điện - Nguồn điện

Chất dẫn điện và chất cách điện - Dòng điện trong kim loại

Sơ đồ mạch điện - Chiều dòng điện

Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện

Tác dụng từ, tác dụng hóa học và tác dụng sinh lý của dòng điện

Cường độ dòng điện

Hiệu điện thế

Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ điện

Thực hành Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

Thực hành Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch song song

An toàn khi sử dụng điện

Tổng kết chương Điện Học

VitanEdu

Khóa học liên quan