Nguồn:  Hoc247
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Bổ trợ kiến thức Vật lí 12

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Chương 1: Dao Động Cơ

6 bài học

Dao động điều hòa

Con lắc lò xo

Con lắc đơn

Dao động tắt dần và dao động cưỡng bức

Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số và Phương pháp Fre-Nen

Thực hành Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn

Chương 2: Sóng Cơ Và Sóng Âm

5 bài học

Sóng cơ và sự truyền sóng cơ

Giao thoa sóng

Sóng dừng

Đặc trưng Vật lí của âm

Đặc trưng sinh lí của âm

Chương 3: Dòng Điện Xoay Chiều

8 bài học

Đại cương về dòng điện xoay chiều

Các mạch điện xoay chiều

Mạch có R, L, C mắc nối tiếp

Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều và Hệ số công suất

Truyền tải điện năng và máy biến áp

Máy phát điện xoay chiều

Động cơ không đồng bộ ba pha

Thực hành Khảo sát đoạn mạch xoay chiều RLC

Chương 4: Dao Động Và Sóng Điện Từ

4 bài học

Mạch dao động

Điện từ trường

Sóng điện từ

Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến

Chương 5: Sóng Ánh Sáng

6 bài học

Tán sắc ánh sáng

Giao thoa ánh sáng

Các loại quang phổ

Tia hồng ngoại và tia tử ngoại

Tia X

Thực hành Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa

Chương 6: Lượng Tử Ánh Sáng

5 bài học

Hiện tượng quang điện và thuyết lượng tử ánh sáng

Hiện tượng quang điện trong

Hiện tượng quang - phát quang

Mẫu nguyên tử Bo

Sơ lược về laze

Chương 7: Hạt Nhân Nguyên Tử

5 bài học

Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Năng lượng liên kết của hạt nhân và phản ứng hạt nhân

Phóng xạ

Phản ứng phân hạch

Phản ứng nhiệt hạch

Chương 8: Từ Vi Mô Đến Vĩ Mô

2 bài học

Các hạt sơ cấp

Cấu tạo vũ trụ

VitanEdu

Khóa học liên quan