Nguồn:  Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Bổ trợ kiến thức Toán 9

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

2 bài học

Phương trình bậc nhất hai ẩn

28:54

Ôn tập chương III

29:56

Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn (tiếp)

3 bài học

Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

28:27

Ôn tập chương (Tiết 1)

30:14

Ôn tập chương (Tiết 2)

33:25

Hàm số y=ax^2

7 bài học

Phương trình bậc hai một ẩn

27:07

Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

31:09

Công thức nghiệm thu gọn

21:41

Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

27:46

Hệ thức Vi-ét và ứng dụng (tiếp theo)

31:15

Phương trình quy về phương trình bậc hai

29:46

Giải bài toán bằng cách lập phương trình

28:33

Góc với đường tròn

4 bài học

Cung chứa góc

31:40

Tứ giác nội tiếp

29:33

Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp

33:41

Độ dài đường tròn, cung tròn

30:36

Hình trụ - Hình nón

3 bài học

Hình trụ - Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ

25:51

Hình nón, hình nón cụt. Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt

30:06

Hình cầu - Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu

28:38

VitanEdu

Khóa học liên quan