Nguồn:  Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Bổ trợ kiến thức Toán 9

Nội dung khóa học

Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

1 bài học

Ôn tập chương III

25:24

Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn (tiếp)

1 bài học

Ôn tập chương III

25:23

Hàm số y = ax^2

5 bài học

Đồ thị của hàm số y = ax^2 (a ≠ 0)

19:21

Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0)

22:45

Phương trình bậc hai một ẩn

30:01

Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

28:36

Công thức nghiệm thu gọn

27:47

Góc với đường tròn

6 bài học

Liên hệ giữa cung và dây

24:28

Góc nội tiếp (Tiết 1)

29:20

Góc nội tiếp (Tiết 2)

29:14

Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung (Tiết 1)

30:41

Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung (Tiết 2)

33:36

Góc có đỉnh bên trong đường tròn. Góc có đỉnh bên ngoài đường tròn

33:39

VitanEdu

Khóa học liên quan

VitanEdu

Khóa học tốt Toán 9

+ 643 người đã học

VitanEdu

Khóa học tốt Toán 9

+ 638 người đã học