Nguồn:  Hoc247
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Bổ trợ kiến thức Toán 8

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

ĐẠI SỐ LỚP 8

Chương 1: Phép Nhân Và Phép Chia Các Đa Thức

12 bài học

Nhân đơn thức với đa thức

Nhân đa thức với đa thức

Những hằng đẳng thức đáng nhớ

Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Chia đơn thức cho đơn thức

Chia đa thức cho đơn thức

Chia đa thức một biến đã sắp xếp

Chương 2: Phân Thức Đại Số

9 bài học

Phân thức đại số

Tính chất cơ bản của phân thức

Rút gọn phân thức

Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức

Phép cộng các phân thức đại số

Phép trừ các phân thức đại số

Phép nhân các phân thức đại số

Phép chia các phân thức đại số

Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức

Chương 3: Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn

7 bài học

Mở đầu về phương trình

Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 - Luyện tập

Phương trình tích - Luyện tập

Phương trình chứa ẩn ở mẫu - Luyện tập

Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp) - Luyện tập

Chương 4: Bất Phương Trình Bậc Nhất Một Ẩn

5 bài học

Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân - Luyện tập

Bất phương trình một ẩn

Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Luyện tập

Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

HÌNH HỌC LỚP 8

Chương 1: Tứ Giác

12 bài học

Tứ giác

Hình thang

Hình thang cân

Đường trung bình của tam giác, của hình thang

Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang

Đối xứng trục

Hình bình hành

Đối xứng tâm

Hình chữ nhật

Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước

Hình thoi

Hình vuông

Chương 2: Đa Giác. Diện Tích Đa Giác

6 bài học

Đa giác. Đa giác đều

Diện tích hình chữ nhật

Diện tích tam giác

Diện tích hình thang

Diện tích hình thoi

Diện tích đa giác

Chương 3: Tam Giác Đồng Dạng

9 bài học

Định lí Ta-lét trong tam giác

Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét - Luyện tập

Tính chất đường phân giác của tam giác

Khái niệm hai tam giác đồng dạng - Luyện tập

Trường hợp đồng dạng thứ nhất

Trường hợp đồng dạng thứ hai

Trường hợp đồng dạng thứ ba - Luyện tập 1 - Luyện tập 2

Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông - Luyện tập

Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng

Chương 4: Hình Lăng Trụ Đứng. Hình Chóp Đều

4 bài học

Hình hộp chữ nhật

Hình hộp chữ nhật (tiếp)

Thể tích của hình hộp chữ nhật - Luyện tập

Hình lăng trụ đứng

VitanEdu

Combo có khóa học này

Khóa học liên quan

VitanEdu

Khóa học Bổ trợ kiến thức Toán 8

Miễn phí

+ 667 người đã học

VitanEdu

Khóa học tốt Toán 8

Miễn phí

+ 641 người đã học