Nguồn:  Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Bổ trợ kiến thức Toán 8

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Phương trình bậc nhất một ẩn

4 bài học

Phương trình chứa ẩn số ở mẫu

23:32

Giải toán bằng cách lập phương trình (Tiết 1)

28:01

Giải toán bằng cách lập phương trình (Tiết 2)

26:24

Ôn tập chương III

26:31

Bất phương trình bậc nhất một ẩn

5 bài học

Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng

26:30

Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

27:04

Bất phương trình - Luyện tập

30:17

Phương trình chứa ẩn và giá trị tuyệt đối

30:16

Ôn tập chương IV

31:12

Tam giác đồng dạng

7 bài học

Định lí Ta-lét, tính chất đường phân giác của tam giác

31:09

Tính chất đường phân giác của tam giác

26:19

Khái niệm hai tam giác đồng dạng

24:32

Trường hợp đồng dạng thứ nhất

25:11

Trường hợp đồng dạng thứ hai và thứ ba

25:04

Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

28:30

Ôn tập chương

29:57

Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều

5 bài học

Hình hộp chữ nhật - Thể tích hình hộp chữ nhật

31:45

Hình lăng trụ đứng: Diện tích xung quanh và thể tích

27:41

Hình chóp đều và Hình chóp cụt đều

26:40

Ôn tập chương

30:53

Ôn tập cuối năm

30:52

VitanEdu

Khóa học liên quan

VitanEdu

Khóa học tốt Toán 8

+ 643 người đã học