Nguồn:  Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Bổ trợ kiến thức Toán 5

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

Hình học

5 bài học

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

23:57

Thể tích của một hình

28:51

Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối

25:50

Mét khối

32:31

Luyện tập chung trang 123-124

38:43

Số đo thời gian. Toán chuyển động đều

3 bài học

Bảng đơn vị đo thời gian

36:53

Cộng số đo thời gian

21:41

Nhân số đo thời gian với một số

30:06

VitanEdu

Khóa học liên quan