Nguồn:  Hoc247
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Bổ trợ kiến thức Toán 12

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

GIẢI TÍCH LỚP 12

Chương 1: Ứng Dụng Đạo Hàm Để Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Của Hàm Số

6 bài học

Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số

Cực trị của hàm số

Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Đường tiệm cận

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

Ôn tập chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit

7 bài học

Lũy thừa

Hàm số lũy thừa

Logarit

Hàm số mũ. Hàm số lôgarit

Phương trình mũ và phương trình logarit

Bất phương trình mũ và bất phương trình logarit

Ôn tập chương 2 Hàm số lũy thừa, Hàm số mũ và Hàm số Lôgarit

Chương 3: Nguyên Hàm - Tích Phân Và Ứng Dụng

4 bài học

Nguyên hàm

Tích phân

Ứng dụng của tích phân trong hình học

Ôn tập chương 3: Nguyên hàm, Tích phân và Ứng dụng

Chương 4: Số Phức

6 bài học

Số phức

Cộng, trừ và nhân số phức

Phép chia số phức

Phương trình bậc hai với hệ số thực

Ôn tập chương 4: Số phức

Ôn tập cuối năm phần Giải tích

Chương 2: Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu

3 bài học

Khái niệm về mặt tròn xoay

Mặt cầu

Ôn tập chương 2: Mặt nón, Mặt trụ, Mặt cầu

Chương 3: Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian

5 bài học

Hệ tọa độ trong không gian

Phương trình mặt phẳng

Phương trình đường thẳng trong không gian

Ôn tập chương 3: Phương pháp toạ độ trong không gian

Ôn tập cuối năm phần Hình học

HÌNH HỌC LỚP 12

Chương 1: Khối Đa Diện

4 bài học

Khái niệm về khối đa diện

Khối đa diện lồi và khối đa diện đều

Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Ôn tập chương 1: Khối đa diện

VitanEdu

Khóa học liên quan

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Toán 12

+ 2611 người đã học

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Toán 12

+ 2599 người đã học

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Toán 12

+ 2603 người đã học

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Toán 12

+ 2597 người đã học