Nguồn:  Hoc247
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Bổ trợ kiến thức Toán 11

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung khóa học

ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH

Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác

4 bài học

Hàm số lượng giác

Phương trình lượng giác cơ bản

Một số phương trình lượng giác thường gặp

Hàm số lượng giác và Phương trình lượng giác

Chương 2: Tổ Hợp - Xác Suất

6 bài học

Ôn tập Tổ hợp - Xác suất

Quy tắc đếm

Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp

Nhị thức Niu-tơn

Phép thử và biến cố

Xác suất của biến cố

Chương 3: Dãy Số, Cấp Số Cộng Và Cấp Số Nhân

5 bài học

Ôn tập: Dãy số, Cấp số cộng và Cấp số nhân

Phương pháp quy nạp toán học

Dãy số

Cấp số cộng

Cấp số nhân

Chương 4: Giới Hạn

4 bài học

Giới hạn của dãy số

Giới hạn của hàm số

Hàm số liên tục

Ôn tập chương Giới hạn

Chương 5: Đạo Hàm

7 bài học

Ôn tập cuối năm Phần Đại số và Giải tích

Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Quy tắc tính đạo hàm

Đạo hàm của hàm số lượng giác

Vi phân

Đạo hàm cấp hai

Ôn tập chương Đạo hàm

Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

6 bài học

Ôn tập chương Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian - Quan hệ song song

Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song

Đường thẳng và mặt phẳng song song

Hai mặt phẳng song song

Phép chiếu song song và hình biểu diễn của một hình không gian

Chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

7 bài học

Vectơ trong không gian

Hai đường thẳng vuông góc

Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Hai mặt phẳng vuông góc

Khoảng cách

Ôn tập chương Vectơ trong không gian, Quan hệ vuông góc trong không gian

Ôn tập cuối năm Phần Hình học

HÌNH HỌC

Chương 1: Phép Dời Hình Và Phép Đồng Dạng Trong Mặt Phẳng

9 bài học

Phép biến hình

Phép tịnh tiến

Phép đối xứng trục

Phép đối xứng tâm

Phép quay

Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau

Phép vị tự

Phép đồng dạng

Ôn tập chương Phép dời hình và Phép đồng dạng trong mặt phẳng

VitanEdu

Combo có khóa học này

Khóa học liên quan

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Toán 11

Miễn phí

+ 3071 người đã học

VitanEdu

Khóa học Chinh phục Toán 11

500.000 đ

+ 1 người đã học