V i t a n L e a r n
H c
Nguồn:  Hoc247
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Bổ trợ kiến thức Toán 10

Xem chi tiết Rút gọn

Nội dung khóa học

Chương 1: Mệnh Đề Tập Hợp

6 bài học

Mệnh đề

Tập hợp

Các phép toán tập hợp

Các tập hợp số

Số gần đúng. Sai số

Ôn tập chương 1: Mệnh đề Tập hợp

Chương 2: Hàm Số Bậc Nhất Và Bậc Hai

4 bài học

Hàm số

Hàm số y = ax + b

Hàm số bậc hai

Ôn tập chương 2: Hàm số bậc nhất và Bậc hai

Chương 3: Phương Trình, Hệ Phương Trình.

4 bài học

Ôn tập chương 3: Phương trình, hệ phương trình

Đại cương về phương trình

Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai

Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

Chương 4: Bất Đẳng Thức. Bất Phương Trình

6 bài học

Bất đẳng thức

Dấu của nhị thức bậc nhất

Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Dấu của tam thức bậc hai

Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn

Ôn tập chương 4: Bất đẳng thức, bất phương trình

Chương 5: Thống Kê

5 bài học

Bảng phân bố tần số và tần suất

Biểu đồ

Số trung bình cộng, số trung vị, mốt

Phương sai và độ lệch chuẩn

Ôn tập chương 5: Thống kê

Chương 6: Cung Và Góc Lượng Giác. Công Thức Lượng Giác

4 bài học

Cung và góc lượng giác

Giá trị lượng giác của một cung

Công thức lượng giác

Ôn tập chương 6: Cung Góc lương giác và Công thức lượng giác

Chương 1: Vectơ

5 bài học

Các định nghĩa

Tổng và hiệu của hai vectơ

Tích của vectơ với một số

Hệ trục tọa độ

Ôn tập chương 1: Vectơ

Chương 2: Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ Và Ứng Dụng

4 bài học

Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 độ đến 180 độ

Tích vô hướng của hai vectơ

Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

Ôn tập chương 2: Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

Chương 3: Phương Pháp Tọa Độ Trong Mặt Phẳng

4 bài học

Phương trình đường tròn

Phương trình đường elip

Ôn tập chương 3: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Phương trình đường thẳng

VitanEdu

Combo có khóa học này

Khóa học liên quan

VitanEdu

Khóa học Ôn luyện Toán 10

Miễn phí

+ 6 người đã học

VitanEdu

Khóa học Chinh phục Toán 10

299.000 đ

500.000 đ

đã học