Nguồn:  Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình
Yêu thích
Chia sẻ

Khóa học Bổ trợ kiến thức Tiếng Việt 5

Thông tin đối tác nội dung

Nội dung

Vì cuộc sống thanh bình (phần 1)

3 bài học

Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

34:14

Ôn tập văn kể chuyện

18:09

Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ (tiếp theo)

24:49

Vì cuộc sống thanh bình (phần 2)

1 bài học

Lập chương trình hoạt động

25:14

Vì cuộc sống thanh bình (phần 3)

2 bài học

Ôn tập về tả đồ vật

25:59

Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng

42:53

Nhớ nguồn (phần 1)

1 bài học

Liên kết các câu trong bài văn bằng cách lặp từ ngữ

29:00

Nhớ nguồn (phần 2)

1 bài học

Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu

22:46

Nhớ nguồn (phần 3)

1 bài học

Ôn tập về tả cây cối

26:01

VitanEdu

Khóa học liên quan